Удружење грађана „Златиборски круг“ из Чајетине, уз подршку Ужичког центра за права детета, организује два јавна догађаја: презентацију на тему „Положај и права деце и младих са сметњама у развоју на територији општине Чајетина у контексту европских интеграција“, и изложбу фотографија на тему „Примери добре праксе и различити облици подршке деци и младима са сметњама у развоју на територији општине Чајетина“. Активности су резултат рада и истраживања ученика у сарадњи са УГ „Златиборски круг“ у оквиру Пројекта „Мониторинг остваривања права детета у процесу придруживања Србије Европској унији“.

Прве припремне активности реализоване су у првој половини марта на часовима Грађанског васпитања у Основној школи „Димитрије Туцовић“ у Чајетини, у одељењу осмо/1. На првом часу ученици су имали прилику да се упознају са Европском унијом, са преговарачким поглављима, посебно са темама Преговарачког поглавља 23, као и са самим пројектом. Циљ је био подстицање ученика на формирање објективног критичког мишљења у вези са темом права детета у контексту европских интеграција.

„Након тога деца су израдила неке теме која су истраживала на територији општине Чајетина. Теме су се односиле на децу и младе са сметњама у развоју, њихов положај и на подршку коју различите институције и појединци пружају тој деци на територији наше општине, „ каже Јагода Јеремић, координаторка Пројекта испред УГ „Златиборски круг“.

На другом часу, Од пет ужих тема ученици су формирали једну, обухватну тему „Положај и права деце и младих са сметњама у развоју на територији општине Чајетина у контексту европских интеграција“. Планирана су и два јавна догађаја која ће се реализовати 29.маја и 1. јуна. С обзиром на околности и препоруке, презентација ће бити постављена на сајту Удружења грађана „Златиборски круг“ и Основне школе „Димитрије Туцовић“.

„У наредном периоду реализоваће се два догађаја. Први је презентација положаја и имплементација права деце са сметњама у развоју на територији Општине Чајетина, како их види становништво и како су их видели ученици на основу свог истраживања. Друга активност је једна изложба фотографија којом ће бити приказане све мере подршке које су у овој општини пружене деци са смтњама у развоју , како су то видели ученици током истраживања на часовима грађанског васпитања. Оне се односе на све оно што побољшава положај овој деци, од различитих активности у васпитно-образовним установама  преко отклањања физичких баријера и генерално реакције становништва (појединаца, предузетника, власника предузећа) на потребе деце са сметњама у развоју.“

У овом пројекту учествује УГ „Златиборски круг“ које је и пружалац услуге социјалне заштите  Дневног боравка за децу са сметњама у развоју „Зрачак“. Крајњи циљ пројекта је обраћање ученика ОШ „Димитрије Туцовић“  јединици локалне самоуправе општине Чајетина са новим предлозима на које би се начине још могао унапредити положај деце са сметњама у развоју.

Мирјана Ранковић Луковић