Пензионерске идентификационе картице су стигле  чајетинском ПИО фонду и наредних дана биће подељене  корисницима. Око 3 700 чајетинских пензионера моћи ће уз помоћ ове картице да оствари погодности намењене њима без показивања пензионог чека или решења о праву.

Старији грађани више не морају да прилажу пензиони чек као доказ да су пензионери већ је ту функцију преузела пензионерска картица. Картице је израдио Републички ПИО фонд и оне су бесплатне. Иницијативу за израду картице покренуло је Министарство за рад, борачка и социјална питања.Оне садрже име и презиме корисника, идентификациони број, и филијалу где прима пензију.

На картици не постоје било какви осетљиви подаци, већ само име, презиме и број картице. Она нема ограничен временски период важења и може се користити за остваривање попуста које многе трговинске, занатске, угоститељаске радње дају пензионерима.