Општинска управа Чајетина – Одсек за урбанизам  огласила је Јавни увид у Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Чајетина (седиште општине) са насељеним местом Златибор – II фаза. Јавни увид  одржаће се у трајању од 30 дана, сваког радног дана у времену од 10 до 14 часова у згради Општинске управе (Мала сала, II спрат) у Чајетини. Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе на Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Чајетина (седиште општине) са насељеним местом Златибор – II фаза у писаном облику у услужном центру Oпштинске управе, у току трајања јавног увида, до 09. новембра 2018. године.

Јавна презентација Нацрта измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Чајетина (седиште општине) са насељеним местом Златибор – II фаза биће одржана 30. октобра 2018. године са почетком у 11 часова у сали Библиотеке „Љубиша Р. Ђенић“ у Чајетини.

Јавна седница Комисије за планове на којој ће бити разматране примедбе достављене током јавног увида биће одржана дана 15. новембра 2018. године са почетком у 12часова у сали Библиотеке „Љубиша Р. Ђенић“ у Чајетини.