Културно спортски центар помаже организационо, технички, стручно и материјално cледеће спортске манифестације: Сеоски вишебој у Јабланици, спортска такмичења у Гостиљу, Рудинама, Сирогојну, Кривој Реци, Оку и Трипкови.

Ове манифестације јако су важне за сеоско становништво у покушају да се ублажи све веће замирања руралног дела наше заједнице, као и да се очувају неке спортске дисциплине које данас могу да се виде само на сеоским такмичењима и вашарима.