Ученици осмог разреда данас у 9 сати почели су полагањем мале матуре, а први тест је  из српског односно матерњег језика.

У општини Чајетина, у три основне школе, малу матуру полаже 122 ученика; У ОШ „Димитрије Туцовић“ – 79 ученика, ОШ „Миливоје Боровић“ – 26 и у ОШ „Саво Јовановић Сирогојно“ – 17 ученика.

У учионицама дежура по два наставника, у једној учионици може бити највише девет ученика, који се распоређују на прописаној удаљености на основу препорука епидемиолошке службе. Препорука је  да ученици носе заштитне маске, док је за наставнике обавезно ношење маски.

На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, дигитрона, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит.

Пре почетка решавања задатака ученик уноси идентификационе податке на два места на омотима теста, односно у идентификациони образац (примерак за школу и примерак за ученика).

На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака.

Сутра се полаже завршни тест из математике, а у петак комбиновани тест из историје, географије, физике, хемије и биологије.