На основу одобрења Министарства просвете, науке и технолошког развоја од септембра ове школске године почела је реализација пилот пројекта “Обогаћен једносменски рад” у основној школи „Миливоје Боровић“  у Мачкату, укључујући и издвојено одељење у Шљивовици.

Специфичност овог програма је  што изабране активности  стављају ученика у позицију активног учесника у образовању. Ученици ће имати занимљиве школске дане, јер их поред учења очекују бројне секције, од спорта до занимљиве науке.

„Деца ће имати мини пројекте које ће радити под вођством наставника. Теме пројеката ће сами бирати а пројекат ће правити у смислу плана решавања и активности које ће спроводити. На крају ће продукти тих пројеката имати неку употребну вредност“ каже Ивана Жунић, педагог ОШ „Миливоје Боровић“ Мачкат.

Самим тим десиће се да ове активности развијају предузетнички дух код ученика и сарадњу а утичу и на развој интелектуалних способности. Поред тога, обогаћен једносменски рад биће коришћен и у сврху подршке развоју целокупне интелектуалне личности ученика, развоју способности учења као и подршке ученицима у учењу.

„То се односи на први и други циклус, дакле од првог до осмог разреда, с тим што су активности за први циклус – од првог од четвртог разреда различите у односу на активности за ученике од петог до осмог разреда – други циклус. Гледали смо да активности буду примерене узрасту деце а након тога и интересовањима, способностима и могућностима“, рекла је Ивана Жунић.

Програм рада у обогаћеном једносменском раду је добар модел учења и провођења слободног времена, јер се васпитно-образовне активности прилагођавају интересовањима ученика. С обзиром да је ОШ „Миливоје Боровић“ део пројекта Еко-школе, теме које ће бити заступљене у новом пројекту могу имати доста сличности.

Данка Миловановић