У градској библиотеци у Чајетини, 20. априла је одржан Округли сто на тему инклузивног образовања, као део пројекта Подршка инклузивном образовању и обуци за свакодневни живот деце и младих са сметњама у развоју у Србији и Црној Гори.

Пројекат је део програма прекограничне сарадње Србије и Црне Горе, а спроводи се уз подршку Европске уније. У Србији, носилац пројекта је основна школа „Димитрије Туцовић“ из Чајетине, у сарадњи са Удружењем грађана Златиборски круг и Специјалном школом „Миодраг В, Матић“ из Ужица. У Црној Гори, носилац пројекта је „Дневни центар за децу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју Пљевља“, у сарадњи са Центром за децу и младе са сметњама из Берана, средњом школом „Танасије Пејатовић“ из Пљеваља и Удружењем родитеља деце са сметњама „Зрак наде“.

Округли сто у Чајетини је једна од планираних пројектних активности којима је циљ упознавање јавности са правима деце са сметњама у развоју у области образовања, са инклузивном образовном праксом и значајем увеђења асистивне технологије у образовне процесе.os18

Главни говорник је била Јелена Жунић Цицварић, координатор програма у Ужичком Центру за права детета и једна од аутора публикације о резултатима истраживања о инклузији у образовним установама у Србији. Јелена је упознала присутне са ситуацијом у школама у Србији и са законским прописима у области образовања који се тичу подршке деци са сметњама у развоју и са инвалидитетом како би остварили своје право на образовање.

Зорица Милосављевић, председница организације Златиборски круг и асистент на пројекту, представила је резултате пројекта и реализоване активности у Чајетини. Она је најавила покретање и опремање Асиситвних центара у Чајетини и Ужицу у којима ће се реализовати обука за родитеље деце са сметњама у развоју, наставнике, стручне раднике и волонтере, о употреби средстава асистивне технологије. Зорица Весовић, директорка специјалне школе „Miodrag V. Matić“, говорила је о раду школе.

Округлом столу су присуствовале представнице организација које реализују пројекат у Црној Гори, представници Министартва просвете Србије, општине Чајетина, образовних институција, представници Интерресорне комисије, Центра за социјални рад у Чајетини и представници медија.

Весна Белчевић, програм асистент