Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Златибор“ одржана је у великој сали Скупштине општине Чајетина.

Презентацију су одржали представници носиоца и извршиоца нацрта – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; Институт за архитектуру и урбанизам Србије; ЈП Завод за урбанизам Ниш.

Представљена су главна начела Парка природе „Златибор“ која се односе на заштиту природних добара, биљног и животињског света и специфичних облика рељефа, као и културно – историјских знаменитости. Поред тога, акценат излагача је стављен и на развој туризма у складу са правилима Парка природе, односно децентрализација туристичког места Златибор.

Унутар Парка разликују се три степена заштите, који су разврстани на основу природних особености предела. Најстрожи у смислу дозвољених активности је I степен заштите који заузима 1968,89 хектара односно 4,7% подручја Парка Природе, а овухвата Виогор, Црни Рзав, клисуру Увца и клисуру Гриже. Режим II степен заштите простире се на 19255,29 хектара (45,9%) а у њега спада Семегњевска гора – Црни Рзав – Јабланица – Чавловац, Бијеле воде, Рибничко језеро, Равни Торник, Чигота, клисура Катушнице, Муртеница, подручје око клисуре Увца. У III степен спада остатак територије Парка природе који заузима 49,38 %, и у овом режиму  не постоје посебна ограничења која се односе на изградњу објеката. Активности које нису дозвољене у сваком од три степена заштите наведене су у Нацрту на странама 90 – 94.

Да подсетимо, јавни увид се може извршити сваког радног дана до 29. јуна у седишту јединица локалне самоуправе: Ужице, Чајетина, Нова Варош и Прибој, као и на интернет страници Министарства.

Истовремено се спроводи и јавни увид у Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Златибор” на животну средину.

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт Просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми јединицама локалне самоуправе у току трајања јавног увида, као и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд, најкасније до 29. јуна 2019. године.

Јавна седница комисије за јавни увид биће одржана по завршетку јавног увида, у среду, 10. јула 2019. године, са почетком у 12 часова, у Великој сали Скупштине општине Чајетина.

Физичка и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.