Тим формиран од стране председника општине Чајетина протеклих годину дана радио је на узради Нацрта новог локалног плана за управљање отпадом општине Чајетина, за период од 2019. до 2028. године. Јавни увид је трајао од 7. до 21. децембра, а завршен је јавном расправом којој је присуствовала сва заинтересована јавност. Присутни чланови тима су одговарали на примедбе које су доспеле током јавног увида.

Чланови тима за израду Нацрта локалног плана управљања отпадом општине Чајетина задовољни су како је јавна седница протекла. Члан Комисије за израду плана Вера Благојевић, која је исти детаљно представила присутнима, напомиње да су током јавног увида пристигле две примедбе. Једна се односила на општа комунална питања , а друга на локацију за рециклажни центар који се планира на Златибору. По њеним речима следећи корак је предаја плана  на скупштинско усвајање.

„Видећемо када ће то бити, све у зависности од распореда скупштинскис седница и још неких формалних процедура које је потребно испунити. Очекујем да ћемо најкасније до фебруара план дати на усвајање. Наравно, план прати и одлука о управљању отпадом на територији општине Чајетина, где су ближе прописане правне процедуре на основу којих ћемо радити ми али и инспекцијске службе“, каже Вера Благојевић.

По њеним речима Локалним планом управљања отпадом општине Чајетина предвиђено је низ активности које треба предузети у наредних десет година, а кључни период је од 2019. до 2025. године:

„Оно што је мени најбитније је управо изградња рециклажног дворишта  које ће бити изграђено на Златибору по узору на слична дворишта из нашег окружења која  раде јако успешно. Оно што је такође битно је промена начина сакупљања отпада на територији општине Чајетина, којим су највише обухваћена насељена места Чајетина и Златибор, као и ушорени делови села: Сирогојно, Мачкат, Крива Река, Шљивовица и Даутовац, где је предвиђен систем раздвајања отпада на две канте – суву и мокру фракцију и посебно издвајање стакла“.

Идеја је да се сува фракција предаје депонији „Дубоко“, док би мокра фракција била компостирана на централној компостани која би, поред  рециклажног дворишта, представљала један од највећих искорака. С обзиром да кроз општину Чајетина пролази магистрални пут, оно што је добило значајно место у плану јесте уређење свих одморишта уз постављање информативних порука, путем билборда или радио кампања. Поред тога планиране суи различите едукативне активности.

„Сведоци смо да се много отпада избацује из транзита. Чињеница је да је путни правац који пролази кроз нашу територију нешто чистији од других општина, не зато што су код нас возачи савеснији већ зато што наши радници најмање три пута годишње чисте тај магистрални правац. Оно што је поражавајуће је да се само током једног пролаза сакупи око 700 џакова запремине 120 литара, што је огромна количина отпада“, истиче наша саговорница.

Оно што је веома битно јесте модернизација опреме и улагање у инфраструктуру. КЈП „Златибор“ последњих година  доста је улагало у опрему. Са  том праксом ће се наставити и убудуће а највеће инвестиције биће усмерене у комуналну опрему, односно у канте за одвајање отпада.  Предвиђено је да канте за суву фракцију буду обезбеђене из шведског пројекта у који је ово предузеће укључено, док ће канте за мокру фракцију обезбедити КЈП. Улагања су јако велика , али без њих се не може започети примарна селекција отпада , закључују у овом предузећу.

Драгана Росић