На 64. седници Општинског већа општине Чајетина чланови већа дали су сагласности на извештаје о раду са финансијским извештајима  за 2018. годину Установе „Спортски центар Чајетина“ и Туристичке организације „Златибор“ , као и на финансијски извештај за 2018. годину Предшколске установе „Радост“ Чајетина и извештај о раду Златиборског еко аграра за 2018. годину. Поред поменутог, усвојен је и Извештај о раду Општинске управе општине Чајетина за 2018. годину.

Општинско веће утврдило је предлог одлуке по којој ће бити извршене одређене статусне промене у вези са организацијом функционисања спортске хале на Златибору.