У понедељак 16. јула одржана је 49. седница Општинског већа општине Чајетина.Чланови већа дали су сагласност на извештаје о раду и пословању са финансијским извештајима за 2017. годину ЈКП „Водовод Златибор“ Чајетина, ЈП „Голд гондола“Златибор и КЈП „Златибор“ Чајетина. Дата је сагласност и на измену и допуну правилника о систематизацији КЈП „Златибор“. На овој седници усвојен је и нацрт једног решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом. За потребе реализације мера активне политике запошљавања које се спроводе у сарадњи са Националном службом за запошљавање, веће је дало сагласност на увећање износа за реализацију поменутог програма. Чланови већа усвојили су закључак о реализацији летовања за одређени број деце из социјално угрожених породица са територије општине Чајетина.Разматран је и већи број захтева физичких и правних лица.