На последњој седници Скупштине општине Чајетина у 2018. години усвојени су финансијски планови и планови пословања јавних предузећа на територији општине за следећу годину. На 33. заседању усвојена је и измена и допуна плана генералне регулације на територији општине Чајетина.