Данас је одржана 30. Седница Скупштине општине Чајетина, на којој су усвојене све тачке дневног реда. За директора Библиотеке “Љубиша Р. Ђенић изабрана је досадашња директорка Снежана Ђенић. Скупштина је именовала нове школске одборе у основним и средњој школи, а дата је сагласност на извештај о раду за радну 2017/2018. годину и годишњи план рада за радну  2018/2019. годину Предшколске  установе “Радост“ Чајетина. Дата је сагласност  на расподелу добити по годишњем финансијском извештају за 2017.годину КЈП“ Златибор“.

Скупштина је дала сагласност на измене финансијског плана за 2018. годину Златиборског Еко аграра. И ако је то била прва измена финанасијског плана у овој години, изазвала је реакцију опозиције, која се посебно осврнула на улагања у пословање млекаре у Кривој Реци. Након седнице, председник општине Чајетина Милан Стаматовић новинарима је представио даљан план развоја овог предузећа.

„Ми смо већ далеко одмакли у формирању предузећа – Агроиндустијског центра. Еко аграр који смо формирали пре неколико година је управо претеча  и практично „показна вежба“ за оно што ће се десити у будућности. Ми радимо то са озбиљним светским компанијама које нам помажу у том процесу где ћемо користити њихово знање, како да се организујемо и удружимо људе, како да им помогнемо и направимо једну савремену и модерну  варијанту бивших задруга“,

истакао је Стаматовић и додао да на подручју општине Чајетина има доста младих, озбиљних и здравих привредника који виде где је будућност:

„Управо они ће ући као акционари и оснивачи овог Агро – индустријског центра који ће касније прерасти у регионални центар. То и јесте циљ и идеја да на тај начин овде развијамо једну стабилну локалну самоуправу и правимо један бољи привредни амбијент. У туризму смо то направили. Ми смо регионални лидери у туризму и то већ функционише. На том примеру смо видели како то може да се направи, да центар окупљања буде Златибор, а да се касније  развијају и дестинације у другим општинама. То је наша идеја, да ми покажемо и нашим комшијама да су добро дошли и да могу заједно да уђу удружени овде са нама. Циљ је да заштитимо тај производ и касније да изађемо са брендом на светско тржиште, у органској производњи.“

рекао је председник општине Чајетина. Одборници су усвојили и  допуну одлуке о условима и начину постављања привремених монтажних објеката и других покретних објеката  на јавним површинама. Донета је одлука о прибављању у јавну својину предузећа „Даница“ ДОО Чајетина – у стечају. Донето је више решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом физичким и правним лицима.