На данас одржаној 29. седници Скупштине општине Чајетина одборници су упознати са Извештајем о извршењу буџета за првих шест месеци 2018. године. На основу извештаја, остварени приходи и примања буџета општине Чајетина за првих 6 месеци ове године износе 930.847.880,52 динара, односно 46,33%  у односу на планиране. Извршени расходи и издаци за првих 6 месеци износе 680.059.969,30 динара или 33,85% у односу на планиране.

Извршени расходи и издаци за првих 6 месеци износе 680.059.969,30 динара или 33,85% у односу на планиране. Дата је сагласност на измене финансијског плана и плана јавних набавки за 2018.годину Јавног комуналног предузећа „Водовод Златибор“ из Чајетине. По претходно расписаном огласу, извршена је додела земљишта најповољнијим понуђачима и то за две парцеле на Обудојевици. Владимир Живановић са Златибора, по завршеном конкурсу, изабран је за директора Туристичке организације Златибор на период од 4 године. У циљу спровођења закона о становању и одржавању зграда, усвојена је Одлука о општем кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Чајетина.Скупштина је донела Одлуку о образовању комисије за достављање понуде ради прибављања у јавну својину непокретне имовине предузећа „Даница“ Д.О.О. Чајетина – у стечају и о давању сагласности комисији за достављање понуде у стечајном поступку и то до 50% процењене вредности имовине. Усвојено је и више решења о отуђењу земљишта непосредном погодбом ради исправке граница грађевинских парцела. Поред школе у Шљивовици, Општина ће изградити парк за децу на парцели коју је поклонио Љубинко Радељић из Шљивовице, а у знак сећања на трагично преминулог ђака те школе Александра Селаковића. Игралиште ће симблично бити названо „Ацов парк“.