На данас одржаној  23. седници СО Чајетина одборници су дали  сагласности на извештаје о раду и финансијске извештаје за 2017. годину јавних предузећа и установа, а усвојен је и Програма мера подршке  за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Чајетина за 2018.годину који су пољопривредници наше општине с нестрпљењем очекивали.

Усвојено је и више предлога решења о отуђењу грађевинског земљишта путем јавног огласа, предлога решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом и друго.