У основној школи „Димитрије Туцовић“ одржан је редован састанак међусекторског локалног тима за превенцију и заштиту деце од насиља, злоставања и занемаривања, на територији општине Чајетина. На састанку се разговарало о различитим превентивним активностима које су спроведене током године, као и о интервентним активностима које се спроводе уколико дође до одређених случајева насиља.

Међусекторски локални тим за превенцију и заштиту деце од насиља, злоставања и занемаривања на територији општине Чајетина основан је почетком 2018. године, и то у оквиру пројекта који је спровело Удружење грађана „Златиборски круг“, са циљем доношења Протокола за заштиту деце којим су се увезале све релевантне институције и организације на територији општине Чајетина које се баве дететом у његовом одрастању.

„Мислим да је веома важно да се ови механизми спроводе, да не остане само прича да је основан тим који не ради оно што му је задатак. Мере које се спроводе су и превентивне и интервентне. Мислимо да је и једно и друго веома важно, али да су превентивне мере, које ће едуковати децу, родитеље и наставнике и све оне који се баве децом, веома важне како до неких случајева насиља неби долазило“, рекла је Јагода Јеремић из УГ „Златиборски круг“, које има координаторску улогу у оквиру тима, подсећајући да је координаторско тело УГ“Златиборски круг“ Општина Чајетина и Центар за социјални рад који су веома важна карика у превенцији потенцијалних случајева насиља.

Обавеза сваког од потписника била је  да Протокол објави на свом званичном сајту. Оно што је веома важно је да су и родитељи у ученици читали текст протокола и да су се упознавали са њим, као и да су се у неким конкретним потрагама за решењима својих проблема позивали управо на тај протокол.

„Мислимо да је превенција уродила плодом. Сва предавања која држе представници Полицијске станице и Дома здравља у Чајетини доприносе да схвате где је проблематика, како греше, шта је то што могу урадити. Ми смо у основној школи „Димитрије Туцовић“ основали вршњачки тим где се деца у оквиру ове теме информишу, обучавају и дају добре предлоге, помажу својим вршњацима уколико дође до неких ситних конфликата“, истакла  је Јагода Јеремић.

Подсећамо да су потписници Међусекторског протокола о сарадњи на превенцији и заштити деце од насиља, злостављања и занемаривања, представници: Општине Чајетина, Центра за социјални рад, Удружења грађана „Златиборски круг“, Основних школа: „Димитрије Туцовић“ из Чајетине, „Саво Јовановић Сирогојно“ из Сирогојна, „Миливоје Боровић“ из Мачката, Предшколске установе „Радост“ , Средње Угоститељско-туристичке школе, Дома здравља , Полицијске станице, Црвеног крста, Установе спортски центар Чајетина и портала Zlatiborpress као и Интернет портала „Zlatibor.tv“.

Драгана Росић