Угоститељско-туристичка школа Чајетина и ове школске године уписује следеће образовне профиле:

Кулинарски техничар                                –           тридесет ученика

туристичко-хотелијерски техничар        –           тридесет ученика

Економски техничар                                  –           тридесет ученика

и трогодишње одељење кувар-конобар по систему дуалног образовања, по петнаест ученика.

Школа поседује савремено опремљене кабинете, као и школски ресторан на Златибору.

Ученици, током свог школовања, стичу практична искуства у реномираним угоститељско-туристичким објектима у нашем крају.

Образовни профили УТШ имају проходност на све више школе и факултете.

„Добро обучени за своје будуће занимање, наши ученици су на најбржем путу до запослења“, кажу запослени у овој школи.