Служба дечијег додатка Општинске управе Чајетина обавештава кориснике дечијег додатка да за децу школског узраста доставе школске потврде за 2017/2018 школску годину. Потврде доставити служби дечијег додатка најкасније до 1. октобра 2017. Корисницима који не доставе школске потврде, биће обустављена исплата дечијег додатка.