Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештава осигуранике, будуће пензионере, да ће, у складу са изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, почев од 1. јануара 2019. године, новим корисницима исплаћивати пензије и накнаде искључиво на текући рачун. Корисници, односно примаоци који имају пребивалиште у Републици Србији, могу изабрати начин на који ће им Фонд исплаћивати пензију и то: На текући рачун, на рачун установе у коју је корисник смештен и преко пуномоћника на његов текући рачун.
Корисницима пензија који имају пребивалиште ван територије Републике Србије, Фонд је омогућио исплату пензија на девизни рачун.

Ово се не односи на постојеће пензионере, који су се већ определили да примају пензију на кућну адресу или преко шалтера поште.

Нови пензионери, који ће после 1. јануара примити прву пензију, потребно је да филијали фонда која спроводи поступак остваривања права доставе потврду банке у којој је отворен текући рачун или пуномоћје којим се овлашћује особа за пријем пензије, како би им она била уплаћена на текући рачун.

У случају да подносилац захтева, односно будући пензионер, не достави потврду банке о текућем рачуну, фонд неће обављати исплату оствареног права.