У години када обележава 100 година образовања учитеља Педагошки факултет у Ужицу може се похвалити и новим студијским програмом. Реч је о образовању будућих тренера у спорту, трогодишњем студијском програму који ће ове године уписати 27 студената од чега њих 10 на буџету.

Извор: ТВ5 Ужице