Министарство трговине, туризма и телекомуникација је 17.јануара објавило јавни конкурс за доделу субвенција и дотација намењених за пројекте развоја туризма у 2017. години.Конкурсом су предвиђени подстицаји за изградњу инфраструктуре и супраструктуре у туристичким дестинацијама као и за пројекте промоције, едукације и тренинга у туризму у Републици Србији.

Право на коришћење бесповратних средстава имају јединице локалне самоуправе, туристичке организације, институције чије је оснивач Влада Србије. Информације о конкурсу и обрасци захтева могу сепреузети са интернет презентације Министарстватрговине, туризма и телекомуникација.

Захтев се подноси Министарству трговине, туризма и телекомуникација, Сектор за туризам, Немањина бр. 22-26, Београд, искључиво путем поште или писарнице министарства.