Захваљујући повећаном обиму посла на одржавању јавних површина и извођењу различитих грађевинских радова, као и константном порасту броја корисника комуналних услуга, КЈП „Златибор“ већ дуже време послује са добитком. Остварене приходе усмерава ка набавци машина и опреме неоходне за унапређење техничких и пословних капацитета овог предузећа.

Поред многобројних делатности којима се бави, КЈП „Златибор“ последње две године кренуло је и са изградњом и реконструкцијом макадамских путева по сеоским месним заједницама. У протеклој години реконструисано је око 30 километара макадамских путева, док је за ову годину планиран још већи обим посла. Током јуна изведена је поправка на појединим путним правцима у месним заједницама: Трипкова, Златибор, Сирогојно, Голово и Мушвете,  а током јула радиће се у месним заједницама: Доброселица, Јабланица, Рожанство, Крива Река, Семегњево, Сирогојно и Бранешци.

„У ту сврху смо набавили нову механизацију. Пре пар дана стигао нам је нови ваљак, а набавили смо и две нисконосеће приколице које служе за лакши транспорт механизације до забачених сеоских подручја. Ваљак је плаћен 7 800 000 динара из сопствених средстава предузећа. Нисконосеће приколице су плаћене 2 800 000 динара, тако да за сада имамо комплетну механизацију која нам за ову врсту посла треба“, истиче директор КЈП „Златбор“ Срђан Пантовић.

Велики број послова који су ранијих година били поверени приватним подизвођачима, ово предузеће сада извршава без икаквих проблема. То доводи до значајног увећања прихода који се усмеравају ка обнављању механизације.

„Од почетка године набавили смо нову ауто-цистерну, ауто-смећару и трактор. Вредност улагања у основну опрему у 2018. години планира се у износу од 36 милиона динара. То су значајна средства која ретко које комунално предузеће може да издвоји. Надамо се да ако овим темпом наставимо да улажемо и да се развијамо, ово предузеће у будућности има светлу перспективу“, додаје Пантовић.

КЈП „Златибор“ примарно се бави сакупљањем и одвожењем смећа које се одлаже на депонију „Дубоко“ Ужице, одржавањем јавних површина, зимским и летњим одржавањем јавних саобраћајница, грађевинским радовима и др. У својој надлежности има и робну пијацу и паркинг простор на Златибору, а као друштвено одговорно предузеће учествује у многим хуманитарним активностима, као и акцијама уређења школских дворишта на територије општине Чајетина.

14850002
« 1 од 13 »

Драгана Росић