Грађани Србије више од десет година плаћају порез и на помоћне објекте, а пореско оптерећење ће изменама Закона о порезу на имовину бити смањено.

То је саопштило Министарство финансија поводом, како наводи, нетачних информација о увођењу нових пореза на помоћне објекте за које каже да су довеле јавност у заблуду.
Истовремено, Министарство финансија наводи да је изменама закона предвиђено да грађани који имају објекте намењене за примарну пољопривредну производњу тај порез не плаћају.

Поједини медији пренели су да ће се „од Нове године плаћати порез на подруме, шупе, бунаре, котларнице, базене, свињце, кокошињце, штале, сенике, амбаре, чардаке, голубарнике, пушнице, сушаре, рибњаке, па чак и на надстрешнице које покривају површину већу од десет квадрата“.Пренели су и да ће „порез плаћати грађани и фирме на објекте који до сада нису ни били опорезовани“. Министарство наводи да су те побројане непокретности и сада предмет опорезивања порезом на имовину.

Прецизира да се предложеним изменама и допунама Закона врши смањење пореског оптерећења за помоћне објекте и проширење пореског ослобођења за објекте намењене за примарну пољопривредну производњу.

„Према томе, не уводи се опорезивање наведених објеката, јер су ти објекти предмет опорезивања порезом на имовину више десетина година, већ се уводи пореско ослобођење за те објекте и појединим обвезницима, грађанима и другим обвезницима који не воде пословне књиге, која сада то право немају“, пише у саопштењу.