ЈКП „Водовод Златибор“ тренутно изводи радове на изградњи водоводног крака Ø 315 у Тић пољу, према насељу „Јелена Анжујска“, у дужини од 700 м и водоводног крака Ø 110 у улици Александра Карађорђевића у Чајетини, у дужини од 200 м, као и водоводних кракова у Кривој реци.

Такође је настављена изградња водоводне мреже у Рибници, а врши се и измештање кишне и фекалне канализације не Обудојевици код зграда „Калман“, као и ископ канала за каблове за мини хидроелктрану од аеродрома према Семегњеву у дужини од 17 км.

У наредном периоду планирана је изградња канализационог крака у Тић пољу, према насељу „Јелена Анжујска“, наставак радова на водоводној мрежи у Гостиљу, као и завршетак радова на водоводном краку Токовића коса у Рибници.

Планирана је и изградња канализационих кракова у насељу Зова на Златибору и изградња водоводне и канализационе мереже на локацији новог пијаца на Златибору.