Почетак грађевинске сезоне на Златибору обележен је, између осталог, добијањем четврте дозволе за изградњу Голд гондоле. Дозвола коју је издало Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре односи се на изградњу 17 стубова од међустанице на Рибничком језеру до врха Торника. Тиме је добијено зелено светло за почетак радова на припреми терена за постављање стубова. Вредност радова ове фазе је приближно 50 милиона динара.

Након одржаног састанка са извођачима радова дефинисани су оптимални рокови за реализацију ове фазе пројекта. Припремни радови су у току и након извожења механизације крећу конкретни радови на терену почетком маја. Према планираној динамици радови ће се изводити у наредна два по месеца, обзиром да се ради о захтевнијем терену због стрмих падина и шумовитог подручја. Како се ради о неприступачном терену, наливање бетона и допремање опреме као и сам начин постављања стубова захтеваће коришћење хеликоптера, дизалица и додатне механизације, како би радови били завршени према планираним роковима.

У складу са координатором за безбедност на раду, припремљена је сва документација за безбедност на раду и предузете све прописане мере како би се заштитили сви радници на градилишту.

У сарадњи са „Србијашумама” тренутно се уређује простор за стубна места и обавља припрема терена. У наредном периду очекује се допремање сајле и преостале опреме из Француске до складишта у Бранешком пољу. Достава ће се обавити специјализованим превозом, како захтева специфичност опреме.Француски експерти ће бити на терену половином маја када крене постављање првих анкера, те ће издвојити опрему за ову фазу и пропратити даљи ток активности.

– Последњу грађевинску дозволу, за изградњу међустанице на Рибничком језеру, очекујемо крајем маја, што би омогућило паралелно извођење радова. Од преосталих послова биће решено напајање инсталације електричном енергијом након изградње трафо-станице. У договору са ЈП „Скијалишта Србије“, да не би дошло до укрштања инсталација, биће измештен ски-лифт сидро „Бандера“ на скијалишту на врху Торника. Очекује се да и ови радови буду обављени по плану, у што краћем временском периоду – каже Бојана Божанић, директорка ЈП „Голд гондола Златибор”.

На првој следећој скупштини биће разматрана измена Плана регулације гондоле, као и дефинисање уређења простора на почетној и завршној станици у смислу додавања атрактивних садржаја и изградња управне зграде уз почетну станицу.

Како се изградња пројекта приводи крају, у ЈП „Голд гондола Златибор” настоје да се припреме за почетак рада гондоле. У току је израда студије „Анализа могућности и коришћења обновљивих извора енергије за напајање система Голд гондола Златибор” како би се са електричне прешло на соларну енергију.

 

Извор: Златиборске вести