УСТАНОВА „СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЧАЈЕТИНА“

Адреса: Александра Карађорђевића 3, 31310 Чајетина;

Телефони:

Директоp: 031/831-160,

Дом културе: 031/832-014,

Спортска хала: 031/832-104,

Факс: 031/832-256.

ПИБ: 109846049;

Текући рачун: 840-742151843-52

E-пошта: cajetina@ptt.rs, ksc.cajetina@gmail.com, cajetina.ksc@gmail.com
Web: http://www.zlatiborpress.rs

 

Контакт форма

Александра Карађорђевића 3, 31310 Чајетина