Конститутивна седница новог сазива парламента Општине Чајетина биће одржана у уторак 30. јуна са почетком у 9 часова у Културном центру на Златибору.

На овој седници биће потврђени мандати новим одборницима, изабрани председник, заменик и секретар Скупштине општине Чајетина.

На седници ће бити именован и заменик секретара Скупштине општине, а пред новим одборницима наћи ће се и предлог о избору председника Општине, његовог заменика као и чланова општинског већа.

 

                                                                Д н е в н и   р е д

 

  1. Разматрање извештаја о спроведеним изборима за избор одборника у Скупштину општине Чајетина који су одржани          2јуна 2020  .године;
  2. Предлог решења о именовању чланова верификационог одбора;
  3. Извештај верификационог одбора;
  4. Предлог одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине;
  5. Давање свечане изјаве одборника и додела уверења о избору;
  6. Предлог решења о избору председника Скупштине општине;
  7. Предлог решења о избору заменика председника Скупштине општине;
  8. Предлог решења о постављењу секретара Скупштине општине;
  9. Предлог решења о постављењу заменика секретара Скупштине општине;
  10. Предлог решења о избору председника општине, заменика председникa општине и чланова Општинског већа ;