Пензијско инвалидски фонд објавио је конкурс за бесплатан десетодневни боравак у здравствено – стационарним установама и бањско – климатским лечилиштима за пензионере из категорије запослених, самосталних делатности и пољопривредника  који у  2019. испуњавају услове конкурса.

Право на бесплатну рехабилитацију у трајању од  10 дана имају  корисници старосних, инвалидских и породичних пензија који имају пребивалиште на територији Републике Србије и чија је пензија мања од 26.324,00 динара, а који то право нису користили у претходних пет година.

Пензинери приликом попуњавања огласа уписују три жељене бање, од којих су прве две из понуде филијале ПИО фонда Ужице коју чине Бања Ковиљача, Ивањица, Трепча, Врњачка бања и Чигота на Златибору, док је трећа нека од преосталих бања од укупно 24 које су на располагању. Пријаве на конкурс подносе се у просторије удружења пензионера у Чајетини од шестог до 21. маја, након чега ће бити објављена ранг листа. За 2019. годину Удружење пензионера у Чајетини добило је нешто више места у овом конкурсу односно 24, уз још неколико могућих места за пензионере из самосталне делатности и пољопривреднике преко филијале Ужице.

У бесплатну рехабилитацију укључени су трошкови превоза у висини цене аутобуске, односно возне карте. Чланство у пензионерским организацијама није услов за коришћење овог права, а могу конкурисати и пензионери који имају и међународну пензију под условом да је збир мањи од 26.324 динара.

(фото: архива)