Имајући у виду претходне интензивне снежне падавине, из Комуналне иснепкције Општинске управе Чајетина подсећају сва физичка лица и предузетнике да уредно чисте снег и лед испред својих објеката, како не би били принуђени да у случају не испуњавања тих обавеза примењују казнене одредбе предвиђене Законом.

Чланом 82. Одлуке о комуналном уређењу општине Чајетина дефинисано је да су сва правна и физичка лица у обавези да уклањају снег и лед са тротоара, ширине до пет метара испред својих пословних и стамбених објеката. Исту обавезу имају власници, или корисници привремених монтажних објеката. Из комуналне инспекције наглашавају да се приликом уклањања снега и леда не затрпавају сливници, као и да се снег и лед одлажу тако да не ометају саобраћај на коловозу и пролаз пешака тротоаром.

danka  Неопходно је да сва правна и физичка лица уклањају снег и лед испред пословних и стамбених објеката, јер у противном комунална инспекција ће морати да поступи у оквиру својих надлежности. Казне нису мале. Ове године је измењена одлука о комуналном уређењу. Физичка лица ће се у прекршајном поступку казнити од 20. 000 до 80. 000 динара. Предузетници од 50. 000 до 250. 000 динара, а одговорно лице у правном лицу од 20. 000 до 80. 000 динара и правно лице од 100. 000 до 1 000 000 динара“, истиче комунални инспектор Општинске управе Чајетина, Данка Николић.

Иста одлука предвиђа санкције и за суграђане који у контејнере бацају ужарени пепео, што проузрокује велику материјалну штету. Према речима Оливера Ристановића, руководиоца Службе одржавања јавних површина у КЈП „Златибор“, последњих година на подручју Чајетине и Златибора таквих случајева је све мање, али не и у сеоским месним заједницама:

komunalna2Имали смо већ случајева у Мачкату и ка Белој Земљи да су нам горели контејнери. То је штета за све, и за Општину и за фирму, јер цена једног великог контејнера је преко 500 евра“, додаје Ристановић.

Како би се поменути проблеми избегли из КЈП „Златибор“ апелују на суграђане да пепео најпре охладе а потом бацају у контејнере или поред њих. С обзиром да је зимска туристичка сезона на прагу, ова служба кориговаће досадашњи режим рада, што подразумева интензивнији одвоз смећа и уређење јавних површина.

Драгана Росић, www.zlatiborpress.rs