У склопу својих редовних активности КЈП „Златибор“ интензивно ради на одржавању локалних путева и улица у свим сеоским месним заједницама на подручју општине Чајетина. Ових дана запослени су ангажовани на чишћењу ригола и уређењу берми на потезу Рудине – Рожанство. Истовремено се ради на кошењу путног појаса и машинском раскресивању шибља у Шљивовици, ради безбеднијег одвијања саобраћаја. Радови ће се изводити све док то временски услови дозволе.

Такође се настављају радова на уређењу центра Златибора. Формирају се нове зелене површине и одржавају већ постојеће, а ради се и реконструкција платоа Краљеве чесме. Претходних дана постављене су нове велике жардињере са седалним делом у које су засађене калемљене фотиније на штапу, што је употпунило изглед Краљевог трга. У оквиру хортикултурног уређења, наредних дана се на појединим локацијама планира садња дрвореда.