Оно што је најбитнија ставка и годинама болна тачка ЈКП „Златибор“ Чајетина, јесте возни парк. Скоро десет година није набављена ни једно ново возило, а поједина су стара и тридесетак година. Возила су, ипак, основна средства рада овог предузећа. Ових дана ће се ова ситуација променити. Наиме, општина Чајетина је из буџета издвојила 15 000 000,00 динара за набавку камиона-кипера и једног трактора који ће, у предстојећој зимској сезони, бити више него добродошли у одржавању путних праваца и улица на територији Општине. Такође су издвојили и средства у висини од 10 000 000,00 динара за набавку смећаре. За ове намене је и КЈП определило средства од око 12 000 000,00 динара, што је више него довољно да послови буду одговорно и на време завршавани.
Поред својих редовних активности, КЈП „Златибор“ тренутно ради на одржавању пута Владаје – Дренова, чишћењу канала и пропуста на правцу Чајетина – Јевремовићи,сечењу и уклањању сувих стабала на Златибору, као и реконструкцији степеништа у Тржном центру Златибор, које би требало да буде завршено до сутра.
Такође је завршено фарбање контејнера добијених од Европске уније у оквиру пројекта „Отпад није смеће“. Осамдесет пет контејнера биће, у наредних неколико дана, постављено у насељеним местима Чајетина и Златибор, како би грађанство могло да крене са одлагањем разврстаног отпада за које су их припремили млади чајетински волонтери.