Обавештавају се стални и сезонски корисници услуга ЈКП Водовод Златибор да ће се у складу са чланом 91. Закона о заштити потрошача, рачуни за пружене комуналне услуге почев од јануара месеца 2017. године, достављати месечно, без кашњења и у роковима који омогућавају да корисник услуга прати остварену потрошњу и задужење за обрачунски период од месец дана.

Такође се обавештавају корисници комуналних услуга да поједини водомери нису очитани због снега и ниских температура, како не би дошло до оштећења истих као и због немогућености приступа због закључаних шахти. Док се не стекну услови таквим корисницима ће се уносити паушална-просечна потрошња од прошле године. Након очитавања водомера у следећим месецима биће извршена корекција унете потрошње, па се моле корисници услуга да омогуће слободан приступ водомеру .