На основу програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја расписан је јавни позив за планско вештачко осемењавање крава и јуница на теритирији општине Чајетина, на који се могу јавити пољопривредна газдинстава која испуњавају одређене услове.

На расписани јавни позив за планско вештачко осемењавање крава и јуница могу се пријавити власници регистрованих пољопривредних газдинстава, уколико испуњавају одређене критеријуме.

„Потребно је да имају од пет до девет приплодних женских грла, у моменту пријаве минимум старости десет месеци и то „сименталске“ и „браон свис“. Она газдинства која нису користила то право у 2017. години (по условима из 2017. године) могу се јавити на овај позив. Битно је да пољопривредна газдинства знају да ће се осемењавање радити код приплодних грла старости од 15 до 75 месеци, која су под контролом основне одгајивачке организације, тј. која имају познато порекло“, објашњава Иван Гујаничић из Златиборског Еко аграра.

Циљ планског вештачког осемењавања јесте унапређење првенствено млечног говедарства на територији општине Чајетина и стварање мини репро центра на овом подручју.

„Ми можемо да се похвалимо јер Општина Чајетина има велики број грла, за разлику од других општина у региону где се број говеда смањује. То није карактеристично само за говедарство, већ и за овчарство, козарство… Оно што је јако битно је то што је код нас повећан број грла која су уматичена, односно налазе се под контролом матичне службе“, додаје Гујаничић.

Пријава траје до 27. јуна, у времену од 07 до 15 часова у ПД “Златиборском еко аграру“ ул. Александра Карађорђевића бр. 34 у Чајетини.

Драгана Росић