На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Чајетина за 2018. годину, Привредно друштво за развој пољопривреде општине Чајетина, Златиборски Еко Аграр објавио је Јавни позив за подстицај у области сеоског туризма. Јавни позив је намењен категорисаним сеоским туристичким домаћинствима, као и онима који имају намеру да у будућности пружају услуге сеоског туризма.

За подстицај у области сеоског туризма Златиборски Еко аграр ове године издвојио је два милиона динара, а средства се могу користити за изградњу и опремање објеката за издавање, стварање нових производа и услуга у руралним подручјима, изградњу продајних места на газдинствима за директну продају пољопривредних и традиционалних занатских производа и сувенира у појединачном или удруженом интересу произвођача.

„Потенцијални корисник инвестиције мора имати регистровано пољопривредно газдинство на територији општине Чајетина, мора имати пребивалиште на подручју општина Чајетина, а самим тим и у месној заједници у којој се налази потенцијални објекат који пружа услуге. Уколико је реч о изградњи или адаптацији објеката потребно је да подносилац поседује грађевинску и употребну дозволу. Што се тиче набавке опреме, корисник треба да се води  стандардима за категоризацију сеоског туристичког домаћинства, јер тамо је таксативно наведено шта одеђени објекат мора да испуни за две, три или четири звездице“, каже Миљко Радишић из Златиборског Еко аграра.

Максимални износ подстицаја по газдинству у 2018. години за категорисана сеоска туристичка домаћинства износи 200.000 динара, а за некатегорисана 100.000 динара. Сличне мере подршке биле су заступљене и у прошлој години што је допринело повећању броја категорисаних домаћинстава на селу, за која се туристи све више интересују. „Према проценама за сада на подручју општине Чајетина има око близу 30 категорисаних сеоских домаћинстава“, додаје Радишић.

Како би остварили право на подстицај који износи 50%, подносиоци захтева поред пратећих докумената прилажу рачуне за реализовану инвестицију. На додатних 5 % подстицаја могу да рачунају лица до 40 година, жене носиоци пољопривредног газдинства, као и присутни на предавањима које организује ПД ”Златиборски еко аграр“. Јавни позив трајаће до утрошка средстава.

Драгана Росић