План јавних набавки за 2021. годину измена II

План јавних набавки за 2021. годину измена I

План јавних набавки за 2021. годину

План јавних набавки за 2020. годину измена II

План јавних набавки за 2019. годину измена II

План јавних набавки за 2019. годину измена I

 

Назив јавне набавке

Предмет јавне набавке

Врста поступка

Рок за достављање понуда

Објављено на порталу јавних набавки и интернет страници

Документација

ЈНМВ 8/2020 У УСЛУГЕ РАДА НА ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛУ, ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ И ОДРЖАВАЊА СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА

Услуге

Јавна набавка мале вредности

25.06.2020. године до 11:00 часова

30.06.2020.

Обавештење о закљученом уговору

25.06.2020.

Одлука о додели уговора

16.06.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ 4/2020 Д – Опрема за теретану

Добра

Јавна набавка мале вредности

28.02.2020. године до 10:00 часова

04.03.2020.

Обавештење о закљученом уговору

02.03.2020.

Одлука о додели уговора

19.02.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ 3/2020 Д ОГРЕВ

Добра

Јавна набавка мале вредности

03.02.2020. године до 10:00 часова

19.02.2020.

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

18.02.2020.

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

03.02.2020.

Одлука о додели уговора Партија 2
Одлука о додели уговора Партија 1

24.01.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ 7/2020 Д ПОЛОВНО ПУТНИЧКО ВОЗИЛО

Добра

Јавна набавка мале вредности

27.01.2020. године до 10:00 часова

04.02.2020.

Обавештење о закљученом уговору

27.01.2020.

Одлука о додели уговора

18.01.2020.

Измена позива за подношење понуда
Измена конкурснe документацијe

17.01.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ 2/2020 Д ГОРИВО ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА

Добра

Јавна набавка мале вредности

09.01.2020. године до 12:00 часова

21.01.2020.

Обавештење о закљученом уговору

13.01.2020.

Одлука о додели уговора

06.01.2020.

Питања и одговори

30.12.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ 1/2020 Д EЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Добра

 Јавна набавка мале вредности

09.01.2020. године до 11:00 часова

31.01.2020.

Обавештење о закљученом уговору

13.01.2020.

Одлука о додели уговора

30.12.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ 6/2020 У УСЛУГЕ РАДА НА ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛУ, ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ, ОДРЖАВАЊА СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА И АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ

Услуге

Јавна набавка мале вредности

27.12.2019. године до 12:00 часова

08.01.2020.

Обавештење о закљученом уговору

30.12.2019.

Одлука о додели уговора

19.12.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ 9/2019 Д – Дигитални пројектор са пратећом опремом и уградњом

Добра

Отворени поступак

30.12.2019. године до 10:00 часова

31.12.2019.

Обавештење о закљученом уговору

30.12.2019.

Одлука о додели уговора

28.11.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ 6/2019 У УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

Услуге

Јавна набавка мале вредности

14.11.2019. године до 11:00 часова

25.11.2019.

Обавештење о закљученом уговору

18.11.2019.

Одлука о додели уговора

08.11.2019.

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Измена конкурснe документацијe
Питања и одговори

05.11.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ 3/2019 Д ОГРЕВ Пелет

Добра

Јавна набавка мале вредности

19.09.2019. године до 12:00 часова

03.10.2019.

Обавештење о закљученом уговору

19.09.2019.

Одлука о додели уговора

11.09.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ 6/2019 У УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

Услуге

Јавна набавка мале вредности

12.09.2019. године до 11:00 часова

24.09.2019.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

19.09.2019.

Одлука о додели уговора

11.09.2019.

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Измена конкурснe документацијe

10.09.2019.

Решење о усвајању захтева за заштиту права
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

05.09.2019.

Питања и одговори

04.09.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ 3/2019 Д ОГРЕВ Партија 1: Пелет Партија 2: Гасно уље

Добра

Јавна набавка мале вредности

10.09.2019. године до 12:00 часова

12.09.2019.

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

11.09.2019.

Одлука о обустави поступка Партија 1
Одлука о додели уговора Партија 2

04.09.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Организација концерата за Сабор трубача на Златибору-20. јулa и 21. јула 2019. године

Услуге

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

11.07.2019. године до 11:00 часова

19.07.2019.

Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1

12.07.2019.

Одлука о додели уговора Партија 2
Одлука о додели уговора Партија 1

08.07.2019.

Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација

ЈНМВ 8/2019 У – УСЛУГЕ АНГАЖОВАЊА ЛИЦА ПРЕКО АГЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Услуге

Јавна набавка мале вредности

28.06.2019. године до 11:00 часова

04.07.2019.

Обавештење о закљученом уговору

28.06.2019.

Одлука о додели уговора

20.06.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ 5/2019 У – УСЛУГЕ РАДА НА ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛУ И ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ

Услуге

Јавна набавка мале вредности

17.01.2019. године до 11:00 часова

03.07.2019.

Одлука о измени уговора

24.01.2019.

Обавештење о закљученом уговору

18.01.2019.

Одлука о додели уговора

08.01.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ 2/2019 Д – ГОРИВО ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА

Добра

Јавна набавка мале вредности

14.01.2019. године до 12:00 часова

24.01.2019.

Обавештење о закљученом уговору

15.01.2019.

Одлука о додели уговора

10.01.2019.

Питања и одговори

04.01.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Реконструкција и доградња спортске дворане

Радови

Отворени поступак

05.02.2019. године до 10:00 часова

04.03.2019.

Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1

12.02.2019.

Одлука о додели уговора Партија 2
Одлука о додели уговора Партија 1

30.01.2019.

Питања и одговори

24.01.2019.

Измена конкурснe документацијe
Питања и одговори

04.01.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ 1/2019 Д – EЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Добра

Јавна набавка мале вредности

14.01.2019. године до 11:00 часова

30.01.2019.

Обавештење о закљученом уговору

16.01.2019.

Одлука о додели уговора

10.01.2019.

Питања и одговори

08.01.2019.

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Измена конкурснe документацијe

04.01.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Огрев-партија 3-гасно уље

Добра

Јавна набавка мале вредности

05.11.2018. године до 10:00 часова

09.11.2018.

Обавештење о закљученом уговору

05.11.2018.

Одлука о додели уговора

26.10.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ 3/2018 Д ОГРЕВ

Добра

Јавна набавка мале вредности

25.10.2018. године до 10:00 часова

02.11.2018.

Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору

26.10.2018.

Одлука о додели уговора Партија 2
Обавештење о обустави поступка Партија 3
Одлука о додели уговора Партија 1

16.10.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Реконструкција и доградња спортске дворане II фаза

Радови

Отворени поступак

06.09.2018. године до 10:00 часова

26.09.2019.

Одлука о измени уговора

29.08.2019.

Одлука о измени уговора

10.01.2019.

Обавештење о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

25.12.2018.

Одлука о обустави поступка Партија 2
Одлука о обустави поступка Партија 1

14.12.2018.

Питања и одговори

11.12.2018.

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Измена конкурснe документацијe
Питања и одговори

07.12.2018.

Измена конкурснe документацијe
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

04.09.2018.

Измена конкурснe документацијe
Питања и одговори
Питања и одговори

31.08.2018.

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Измена конкурснe документацијe
Питања и одговори
Питања и одговори

17.08.2018.

Измена конкурснe документацијe
Питања и одговори

06.08.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ППБОППП 5/2018 У ОРГАНИЗАЦИЈА КОНЦЕРАТА ЗА САБОР ТРУБАЧА НА ЗЛАТИБОРУ

Услуге

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

13.07.2018. године до 11:00 часова

23.07.2018.

Обавештење о закљученом уговору

13.07.2018.

Одлука о додели уговора

10.07.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

4/2018 Д Систем за аутоматско наводњавање

Добра

Јавна набавка мале вредности

02.04.2018. године до 11:00 часова

23.03.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација