Назив јавне набавке

Предмет јавне набавке

Врста поступка

Рок за достављање понуда

Објављено на порталу јавних набавки и интернет страници

Документација

ЈНМВ 3/2018 Д ОГРЕВ

Добра

Јавна набавка мале вредности

25.10.2018. године до 10:00 часова

16.10.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Реконструкција и доградња спортске дворане II фаза

Радови

Отворени поступак

06.09.2018. године до 10:00 часова

04.09.2018.

Измена конкурснe документацијe
Питања и одговори
Питања и одговори

31.08.2018.

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Измена конкурснe документацијe
Питања и одговори
Питања и одговори

17.08.2018.

Измена конкурснe документацијe
Питања и одговори

06.08.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ППБОППП 5/2018 У ОРГАНИЗАЦИЈА КОНЦЕРАТА ЗА САБОР ТРУБАЧА НА ЗЛАТИБОРУ

Услуге

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

13.07.2018. године до 11:00 часова

23.07.2018.

Обавештење о закљученом уговору

13.07.2018.

Одлука о додели уговора

10.07.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

4/2018 Д Систем за аутоматско наводњавање

Добра

Јавна набавка мале вредности

02.04.2018. године до 11:00 часова

23.03.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација