ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

Назив јавне набавке Предмет јавне набавке Врста поступка Рок за достављање понуда Објављено на порталу јавних набавки и интернет страници Документација
 4/2018 Д Систем за аутоматско наводњавање  Добра  Јавна набавка мале вредности  02.04.2018. године до 11:00 часова 23.03.2018. Позив за подношење понуда
Конкурсна документација