Изградњу почетне станице Голд Гондоле на Златибору и даље коче административне препреке. Разлог томе, како наводи директорка овог јавног предузећа, Бојана Божанић, су нерешени имовинско правни односи са ПК Златибор, који је Служби катастра у Чајетини упутио жалбу на решење о укњижби тог урбанистичког пројекта.

На основу решења Министарства финансија, општини Чајетина је одобрен улазак у посед који је у државини ПК Златибор, ради постављања почетне станице Гондоле. Међутим, када је Служба катастра у Чајетини требала да спроведе овај урбанистички пројекат, ПК Златибор је упутио жалбу, која је потом прослеђена другостепеном органу, односно Републичком геодетском заводу.

„Све је рађено по закону. Имамо решење да је Општини Чајетина предат део парцеле у власништво, део парцеле за изградњу гондоле. Међутим, ПК Златибор је упутио жалбу која је, практично само „жалба ради жалбе“, односно да би се кочио читав поступак. Сама жалба на основу стручних мишљења правника, апсолутно није основана. Односи се на неке процесне поступке, на то да ли је документ који се подноси у оригиналу или је копија. Дакле, нешто што нема везе са укњижбом овог дела парцеле на Општину Чајетина. Та жалба само пролонгира поступак потврђивања правоснажности решења“, истичеБожанићева.

бојанаЖалба ПК Златибор, како додаје, неће ништа променити, јер Општина Чајетина је на основу решења о утврђеном јавном интересу, као и свих осталих решења стручних служби Министарства финансија које су из тога уследиле, преузела власништво над тим делом парцеле, у потпуности у складу са законом. Али, поступак се, како каже, мора испоштовати до краја:

„Не постоји никакав разлог да она буде прихваћена. Али, као што знамо, бирократија је сувише дуга, посебно у Републичком геодетском заводу. Овим путем упућујем апел надлежнима у РГЗ и стручним службама да се што пре одговори на ову жалбу, како би ми могли да наставимо са радовима, односно да се припремимо за почетак ове грађевинске сезоне“.

Директорка Гондоле верује да ће у наредном периоду проблеми везани за имовинско правне односе бити решени, како би се подухват изградње најдуже панорамске гондоле на свету, успешно привео крају, на корист свих који раде, живе или долазе у овај део Србије, који, како додаје, само малициозни не желе да виде.

Драгана Росић