Изашао је нови број билтена Златиборске вести. Електронско издање можете погледати на:
http://www.cajetina.org.rs/vest/novi-broj-biltena-zlatiborske-vesti