Посебна новчана накнада за април биће исплаћена данас, саопштила је Национална служба за запошљавање (НСЗ).

Накнада ће бити уплаћена на текуће рачуне корисника код пословних банака.