Обавештавамо вас да за сутра, 15.01.2019. године, Национална служба за запошљавање планира исплату посебне новчане накнаде за ДЕЦЕМБАР 2018. године, уплатом на текуће рачуне корисника код пословних банака.

 

ПРЕС НСЗ