Национална служба за запошљавање обавештава јавност да ће сутра, у петак, 14. августа 2020. године, извршити исплату посебне новчане накнаде за месец јул 2020. године, уплатом на текуће рачуне корисника код пословних банака.