Национална служба за запошљавање обавештава да је за понедељак, 15.04.2019. године,  планира исплата посебне новчане накнаде за март 2019. године, уплатом на текуће рачуне корисника код пословних банака.