Радови на новом пословном објекту на Златибору теку задовољавајућим интензитетом. Из КЈП „Златибор“ кажу да је план да се у периоду испред Нове године пресели ремонтна радионица и гараже за возила која би током зимског периода била много боље заштићена него што је то било претходних година. Такође, интензивно се улаже у набавку нове комуналне опреме и механизације.

У склопу новог пословног објекта, који се налази у непосредној близини локалног пута Семегњево-Златибор, планирана је изградња управне зграде, у продужетку браварске и механичарске радионице са котларницом на чврсто гориво и магацином резервних делова и алата, гараже за потребе зимске службе као и за помоћна и специјална возила, перионице и складишта путарске соли и ризле. Сва потребна средства за изградњу определила је локална самоуправа.

„Тренутно се изводе радови на кровној конструкцији, и припрема за постављање кровног покривача. Истовремено се на првом и дугом спрату пословног објекта изводе зидарски радови. На објектима радионица, перионица и гаража врше се припремни радови за израду бетонског пода, чему је претходило постављање потребних инсталација. У склопу уређења нове локације на којој ће се налазити нови пословни објекат су и припреме терена за пошумљавање. За овај пројекат део средстава дибијен је од Министарства за заштиту животне средине, а део ће финансирати локална самоуправа. Пројектом је предвиђена садња око 1300  вишегодишњих садница, аутохтоних врста, попут црног бора, брезе и оморике. Активно се довози материјал за припрему терена за пошумљавање. Циљ је да се наспе што дебљи слој како би се саднице што лакше примиле и одржале. Насипа се доњи део косине са распаднутим серпентином који такође представља подлогу за садњу, преко којег ће бити насут нешто здравији материјал, односно родна земља“, каже Драгана Росић, ПР менаџер КЈП „Златибор“.

Према истраживању које је спровело Пословно удружење комуналних предузећа КОМДЕЛ, а које се тиче утврђивања просечне старости возног парка комуналних предузећа у Србији, КЈП “Златибор” је једино предузеће чији је оснивач општина, које има задовољавајућу просечну старост возног парка мању од 10 година. Овакав резултат се и могао очекивати, с обзиром да се у претходним годинама доста новца издвајало за обнављање возног парка.

„Осим оснаживања возног парка доста новца уложено је и у набавку нових контејнера. Од краја 2019. године па до сада набављено је 540 пластичних контејнера од 1,1 м3 и 15 металних контејнера (намењених градилиштима). У току је набавка још 110 пластичних контејнера од 1,1 м3 и 5 металних од 5м3. Предузеће је за набавку контејнера определило још додатних 3 милиона динара. Осим набавке комуналне опреме, у поступку смо набавке још једне нове ауто-смећаре. Све су то предуслови за покретање примарне селекције отпада, која ће отпочети у наредној години“.

Осим набавке опреме, у току је и прибављање грађевинске дозволе за изгадњу рециклажног дворишта као и израда студије изводљивости којом ће бити дата решења за избор технологије и капацитета централне компостане. До сада су изграђена три рециклажна острва а до краја године биће завршена још два. Активно се ради  и на припреми комуникационог плана и плана информисања суграђана о значају увођења новог система управљања отпадом.

Данка Миловановић