У наставку реализације пројекта „Отпад није смеће“, око двадесетак волонтера у суботу је почело са едукацијом грађана о важности селектовања отпада. При том су домаћинствима делили кесе за смеће, као и флајере у циљу њихове што боље едукације. Ради што боље припремљености волонтера за овај посао Пројектом је предвиђена и њихова едукација која је спроведена кроз 4 радионице, а организована је и посета регионалној депонији „Дубоко“.

Поменути пројекат општина Чајетина спроводи у сарадњи са градом Ужицем у оквиру програма „Exchange 4“, који финансира Европска унија. Новчана средства добијена кроз овај пројекат утрошена су у набавку 85 контејнера намењених за одлагање сувог отпада и за набавку кеса. Из КЈП „Златибор“ кажу да је у плану набавка још 30 контејнера који ће бити коришћени у ове сврхе.

Примарна селекција отпада је нешто што се спроводи у свакој развијеној земљи. Искуства показују да доноси многе предности: сортирани комунални отпад се даље користи као секундарна сировина за даље производе, спаљује се за добијање енергије или се на други начин поново употребљава. Не може се заменити применом технологије, већ је потребно да свако домаћинство покаже спремност да се одговорно односи према производњи отпада и коришћењу природних ресурса. Програм примарне селекције смећа у нашој општини кренуће почетком октобра.