Најзначајнији пројекат који је ЈКП „Водовод Златибор“ радило у претходним годинама – постројење за пречишћавање отпадних вода – ускоро би требало да буде пуштено у пробни рад  који ће трајати годину дана. Уз радове на постројењу интензивно се ради и на проширењу канализационе мреже.

ЈКП „Водовод“ са изградњом постројења за прераду отпадних вода кренуло је 2017. године и за сада је одрађено око 95% радова. Према речима извођача, „Хидроинжењеринга“ из Љубљане и „Јединства“ из Севојна, сва потребна опрема је готово постављена. У наредном периоду радиће се на постављању трафостанице и доводу струјe и у току су договори са ЕПС-ом, тако да ће постројење према слободној процени в.д. директора овог предузећа бити пуштено у пробни рад за отприлике два месеца.

„То постројење је врло значајно и за Златибор и за околину јер прерађује све отпадне воде и вода која се испушта у Црни Рзав је прерађена и бистра. Не загађујемо Црни Рзав који се улива у Дрину и на тај начин штитимо слив Црног Рзава. У плану за будућност је изградња и постројења за прераду отпадних вода и у Чајетини. Постоји пројекат за пречишћавање отпадних вода и у Сирогојну а ми размишљамо и о другим селима. То ће бити мања постројења али о том по том, то су неки наши планови на даље“, рекао је Мирослав Ђокић, в.д. директор ЈКП „Водовод Златибор“.

Поред активности везаних за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на Златибору, ЈКП „Водовод“ такође ради и на ширењу канализационе мреже. Куповином плацева од приватних лица дошло је до тога да има насеља чије питање канализације није решено.

„Ми имамо циљ да то све обухватимо пројектима, да се све упоји и целокупан проблем са канализацијом буде решен да не би дошло до изливања и загађења средине. Хоћемо да имамо једну чисту еколошку средину и радићемо канализациону мрежу тамо где је нема. Велики део Златибора је покривен канализацијом“, каже Ђокић.

ВД директор ЈКП „Водовод Златибор” рекао је да је у плану да се уради и идејни пројекат  за ширење канализационе мреже  у Сирогојну. Свакако, приоритет и у наредном периоду биће обезбедити довољну количину воде како би сви потрошачи били подмирени.

Данка Миловановић