Како јављају из Електродистрибуције Ужице – Погон Чајетина, због радова на далеководу DV 10 kV “Водице”, данас 22.12.2015.године у времену 08 до 15 часова без елекричне енергије остаће купци дела Доброселице и Стубла.