Удружење грађана „Златиборски круг“ из Чајетине, са вишегодишњим искуством у реализацији едукативних програма за младе и пружалац услуге социјалне заштите Дневни боравак за децу са сметњама у развоју „Зрачак“ је заједно за Еко-школом ОШ „Димитрије Туцовић“ реализовало 2019. године пројекат „Модел циркуларне економије у служби заштите животне средине у Чајетини“ који представља подршку организацијама цивилног друштва кроз суб-грантове Енв.нет 3 пројекта.

Едукативни део пројекта је обухватио серију предавања за родитеље ученика основних школа у Чајетини, Мачкату и на Златибору и деце – корисника предшколске установе “Радост” из Чајетине, као и за запослене у овим установама, на којима су представљени принципи циркуларне економије у заштити животне средине, концепт израде и употребе играчака од природних материјала, кружне и продужене употребе дидактичких средстава, књига и играчака и негативни примери комерцијализације детињства. Такође кроз овај програм ученици Еко-школе прикупљали су текстил и материјале који могу да се рециклирају, а заједно са корисницима „Зрачка“ правили су украсне предмете које су на школском вашару продавали. Остварени приход је коришћен за унапрађење рада Дневног боравка „Зрачак“, који се налази у просторијама основне школе, што доприноси развијању социјалне инклузије у Чајетини.

Реализованим пројектом ученички рад и развој предузетништва подигнут је на виши ниво, јер су, поред едукативних активности, набављене и две шиваће машине, које су смештене у Асистивни центар где се одржавају креативне радионице, на којима се од материјала који би иначе завршили на отпаду, шију и праве различите употребне ствари и украси. Као један од важнијих резултата пројекта „Модел циркуларне економије у служби заштите животне средине у Чајетини“ у оквиру поменутог ЕНВ.нет суб-гранта, истиче се формирање Савета за одрживи развој и едукацију, при основној школи „Димитрије Туцовић“ у Чајетини, који ће имати саветодавну функцију, а чине га представници свих образовних институција са територије општине Чајетина, медија и јавних предузећа.