ЈКП „Водовод Златибор“ изводи своје редовне активности на терену. Изводе се радови на замени старих и постављању нових водоводних цеви  на неколико локација на Златибору. На неколико места ради се на изградњи нових цевовода.

„У насељу Гајеви радимо водоводну, а у Потоцима и водоводну и канализациону мрежу, јер се Златибор шири на подручје Тић Поља и Потока. Основ за то је свакако уређена инфраструктура, првобитно вода и канализација. Не запостављамо ни сеоске средине, тако да нас ускоро очекују радови  у Рожанству, где почињемо изградњу нових резервоара у засеоку Јанковићи. Урадићемо и један крак са Змајевца, са водосистема у Сирогојну, ка Митрићима. То је заселак који припада општини Ариље, чији мештани гравитирају ка нашој општини“, истакао је Раде Јовановић директор ЈКП „Водовод Златибор“ .

Он додаје да је задовољан свим оним што је до сада урађено:

„Почетак грађевинске сезоне није много обећавао, због лоших временски услова. Међутим, ови дани су изузетно погодни за извођење оваквих грађевинских радова. Све екипе су на терену. Грађевинска оператива је у потпуности запослена, тако да очекујемо да ћемо све планиране послове завршити до краја грађевинске сезоне“, закључује Јовановић.

Ових дана почели су радови на изградњи водоводног крака у Трипкови, за засеок Вермезовићи.

Пројектом се решава проблем снабдевања техничком водом 18. домаћинстава високе зоне у засеоку Вермезовићи. Нека од поменутих домаћинства имају воду али недовољног притиска због мале висинске разлике у односу на постојећи резервоар. За решење овог проблема и снабдевање корисника изнад резервоара предвиђа се нови резервоар и подземна пумпна станица која ће обезбедити потрошаче у погледу потребне количине и притиска воде. Пумпна станица се поставља уз новопројектовани резервоар који је у непосредној близини постојећег резервоара „Јањићи“. Прикључак на електричну мрежу је предвиђен са оближњег стуба нисконапонске мреже према условима надлежних служби. Развод водоводне мреже се пројектује у два крака и изводи од PEHD цеви са пратећим објектима на траси.

Драгана Росић