Центар за социјални рад у Чајетини у својој надлежности има бројне активности на основу јавних овлашћења које даје и финансира држава, али и оних које се финансирају средствима локалне самоуправе.

У вршењу јавних овлашћења, а у складу са законом, Центар за социјални рад одлучује о остваривању права: на  новчану социјалну помоћ, на додатак за помоћ и негу другог лица, на помоћ за оспособљавање за рад, на смештај одраслог лица у другу породицу, хранитељству, усвојењу, старатељству, одређивању и промени личног имена детета, мерама превентивног надзора над вршењем родитељског права и мерама корективног надзора над вршењем родитељског права. Поред тога одлучује и о многим другим пословима као што су: спровођење поступка посредовања, достављање налаза и стручних  мишљења на захтев суда, достављање мишљења о сврсисходности мера заштите од насиља у породици коју је тражио други овлашћени тужилац и друго.

Тренутни број корисника социјалне новчане помћи је 70 – било појединаца или породица са више чланова. Корисника туђе неге и помоћи и увећаног додатка је 110. На смештају се налази укупно 30 лица, од којих су 25 одрасли који су смештени у установе социјалне заштите (домови за старе), а петоро деце се налази на смештају у хранитељским породицама.

„То је један обиман посао који предузима Центар за социјални рад, који поред поменутих послова, реализује и оне који се финансирају из буџета локалне заједнице, а који су предвиђени одлуком о социјалној заштити општине Чајетина. То су: помоћ у кући за старе и инвалидне особе, помоћ у кући деци са сметњама у развоју, Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју, лични пратилац детета, персонални асистент и др. Предвиђене су и друге услуге које ће временом примењивати , када се за то стекну одговарајући услови“, каже директор Центра за социјални рад у Чајетини Пајо Богдановић.

Он додаје да неке од поменутих услуга функционишу дуги низ година, као што су Помоћ у кући и Дневни боравак „Зрачак“. Од пре неколико година постоји и услуга Помоћ у кући за децу ометену у развоју. Све су то активности које се финансирају из буџета локалне заједнице, као и њихови извршиоци, јер због забране запошљавања Центар за социјални рад не располаже довољним бројем запослених.

 

„Број корисника услуге Помоћ у кући варира , али се креће од 70 до 80. Центар за социјални рад настоји да има што бољу сарадњу са извршиоцем, Удружењем грађана „Златиборски круг“. Ми настојимо да максимално изађемо у сусрет корисницима, јер нам је циљ да што више старих лица остане код својих кућа, односно да не буду смештена у установе социјалне заштите. Због тога гледамо да се ова услуга пружа и више пута у току недеље, ако је то могуће. У социјалне установе се смештају само лица којима је потребна свакодневна нега, што у овом моменту не може да пружи служба Помоћ у кући“, додаје Богдановић.

Број корисника Дневног боравка „Зрачак“ такође варира. Они се тренутно налазе у специфичној ситуацији, с обзиром да је у току реконструкција школског објекта у оквиру кога се налазе и њихове просторије. Због тога се налазе у посебном режиму рада, који ће трајати док се не заврше сви послови, а онда ће и они имати неупоредиво боље услове за боравак.

Поред наведених услуга које се финансирају из буџета локалне заједнице, значајну ставку представљају једнократне новчане помоћи које се додељују корисницима, а које такође општина Чајетина обезбеђује из свог буџета. Ова помоћ првенствено је намењена лицима која живе у тешким условима.

„Општина Чајетина је за ову годину обезбедила пет милиона динара за једнократне новчане помоћи, којима искључиво располаже Центар за социјални рад, чији тим одлучује о приоритетима и висини једнократне новчане помоћи, јер је немогуће свим подносиоцима захтева изаћи у сусрет. Приоритет имају захтеви који се односе на куповину лекова и набавку животних намирница, а остали се решавају после њих“, рекао је Пајо Богдановић, директор Центра за социјални рад у Чајетини.

Закључно са 15. новембром у Центар за социјални рад за једнократне новчане помоћи стигло је преко 320  захтева, а њихова сврха зависи у ком периоду године се подносе. Тренутно највише захтева је за куповину огрева, лекова и основних животних намирница. Поред једнократних новчаних помоћи Центар за социјални рад за поједине кориснике  обезбеђује и разне видове субвенција, у смислу делимичног или потпуног ослобађања плаћања комуналних услуга.

Драгана Росић