Нови законо о оружју и муницији који је почео да се примењује од 5. марта 2016. године уређује држање ношење превоз промет поправљање и преправљање оружја.Њиме су јасно одређени рокови по којима треба да поступе држаоци оружја и власници оружних листова.Најмање времена имају власници трофејног оружја који су обавези да до 5. марта ове године поднесу захтеве и регулишу статус трофејног оружја које поседују.

„Нови закон о оружју и муницији није предвидео категорију трофејног оружја“, каже   Ружица Ђуричић, шефица Одсека за управне послове ПУ Ужице. „Због тога су грађани, који поседују трофејно оружје, дужни да до 5. марта 2017. године трофејно оружје пререгиструју, продају, онеспособе, или отуђе или предају у корист РС без накнаде, с обзиром да истиче рок од годину дана за регулисање статуса трофејног оружја.“

Сва лица која поседују старер оружне листове дужна су да у року од 3 године од дана ступања на снагу Закона, поднесу Захтев за замену оружног листа. „Неопходно је, приликом предаје Захтева, пружити и Уверење о здравственој способности који издаје надлежна здравствена установа. Ово уверење важи најдуже 5 година“.

Једна од новина Закона је и колекционарска дозвола која се издаје трајно. Да би лице поднело Захтев за колекционарску дозволу неопходно је да има најмање 5 комада оружја категорије Б и одговатрајуће просторно-техничке услове за безбедан смештај и чување оружја.

„Нови закон налаже и наследницима да у року од 45 дана након смрти оставиоца, а који је поседовао оружје, предају то оружје најближој полицијској станици“, наглашава Ружица Ђуричић. Такође су дужни да након окончања  оставинског поступка  у року од 6 месеци поднесу захтев за набавку оружја, јер ће у противном оно постати власништво РС.

За непоштовање ових одредби Закон је предвидео и веома строге казнене одредбе.

.